மக்களின் அபிலாஷைகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் சஜித் பிரேமதாச
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மக்களின் அபிலாஷைகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் சஜித் பிரேமதாச

,

Continue Reading... மக்களின் அபிலாஷைகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் சஜித் பிரேமதாச
ரணில் சஜித் மோதல் நாடகம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

74 பாடசாலை கட்டிடங்கள் அபாயத்தில்

,

Continue Reading... 74 பாடசாலை கட்டிடங்கள் அபாயத்தில்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சஜித் பிரேமதாச காட்சியை சேர்ந்தவர் சுட்டு கொலை – மிரட்டும் கொலைகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சஜித் பிரேமதாச காட்சியை…

Continue Reading... சஜித் பிரேமதாச காட்சியை சேர்ந்தவர் சுட்டு கொலை – மிரட்டும் கொலைகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சஜித் அணியில் இருந்து ஒருவர் ராஜினமா ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த ரணில்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சஜித் அணியில் இருந்து…

Continue Reading... சஜித் அணியில் இருந்து ஒருவர் ராஜினமா ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த ரணில்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

எதிர்கட்சி தலைவராக சஜித் பிரேமதாச- கொதிப்பில் ரணில்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக எதிர்கட்சி தலைவராக சஜித்…

Continue Reading... எதிர்கட்சி தலைவராக சஜித் பிரேமதாச- கொதிப்பில் ரணில்