நாட்டில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ள நாட்டுக் கோழி வளர்ப்புத் திட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

நாட்டில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ள நாட்டுக் கோழி வளர்ப்புத் திட்டம்

,

Continue Reading... நாட்டில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ள நாட்டுக் கோழி வளர்ப்புத் திட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

முட்டை ,கோழி இறைச்சிக்கான விலைகளை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக முட்டை ,கோழி இறைச்சிக்கான…

Continue Reading... முட்டை ,கோழி இறைச்சிக்கான விலைகளை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை
Posted in மருத்துவம்

இறைச்சியை அதிகளவு சாப்பிட்டால் இந்த நோய் வரலாம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இறைச்சியை அதிகளவு சாப்பிட்டால்…

Continue Reading... இறைச்சியை அதிகளவு சாப்பிட்டால் இந்த நோய் வரலாம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தீயில் எரிந்து கருகிய 3000 கோழிகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தீயில் எரிந்து கருகிய…

Continue Reading... தீயில் எரிந்து கருகிய 3000 கோழிகள்
Posted in உலக செய்திகள்

வேகமாக பரவி வரும் பறவை காய்ச்சல் -60,000 கோழிகள் அழிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக வேகமாக பரவி வரும்…

Continue Reading... வேகமாக பரவி வரும் பறவை காய்ச்சல் -60,000 கோழிகள் அழிப்பு