கோதுமை மா விலை குறைப்பு -மா பொருட்கள் விலை குறையுமா
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கோதுமை மா விலை குறைப்பு -மா பொருட்கள் விலை குறையுமா

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கோதுமை மா விலை…

Continue Reading... கோதுமை மா விலை குறைப்பு -மா பொருட்கள் விலை குறையுமா
1 கப் கோதுமை மாவு போதும் பஞ்சு போல அப்பம் 10 நிமிடத்தில் சுடலாம்
Posted in சமையல் cook

வீட்டில் 1 கப் கோதுமை மாவு இருந்தால் போதும் பஞ்சு போல் சாப்டன அப்பம் சுடலாம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக வீட்டில் 1 கப்…

Continue Reading... வீட்டில் 1 கப் கோதுமை மாவு இருந்தால் போதும் பஞ்சு போல் சாப்டன அப்பம் சுடலாம்