தேர்தலில் கோட்டபாயாவை நான் எதிர்த்தேன்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தேர்தலில் கோட்டபாயாவை நான் எதிர்த்தேன்

,

Continue Reading... தேர்தலில் கோட்டபாயாவை நான் எதிர்த்தேன்
கோட்டபாயா அமெரிக்கா சென்றால் கைதாவார்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கோட்டபாயா அமெரிக்கா சென்றால் கைதாவார்

,

Continue Reading... கோட்டபாயா அமெரிக்கா சென்றால் கைதாவார்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கோட்டபாயவுக்கு பல மில்லியன் மக்கள் பணம் செலவு நெருக்கடியில் இலங்கை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கோட்டபாயவுக்கு பல மில்லியன்…

Continue Reading... கோட்டபாயவுக்கு பல மில்லியன் மக்கள் பணம் செலவு நெருக்கடியில் இலங்கை
கொட்டல் அறையை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் கோட்டபாயாவுக்கு எச்சரிக்கை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கொட்டல் அறையை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் கோட்டபாயாவுக்கு எச்சரிக்கை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கொட்டல் அறையை விட்டு…

Continue Reading... கொட்டல் அறையை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் கோட்டபாயாவுக்கு எச்சரிக்கை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சிங்கப்பூருக்கு பறந்த கோட்டபாயா

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சிங்கப்பூருக்கு பறந்த கோட்டபாயா…

Continue Reading... சிங்கப்பூருக்கு பறந்த கோட்டபாயா
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கொரனோவேளை கோட்டபாயா திமிர் பேச்சு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கொரனோவேளை கோட்டபாயா திமிர்…

Continue Reading... கொரனோவேளை கோட்டபாயா திமிர் பேச்சு