பதவி விலக தயாராகும் மத்திய வங்கி ஆளுநர் - நெருக்கடியில் - கோட்டா
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கோட்டபாயா தோல்விக்கு நாமலே காரணமாம் வெடித்த சண்டை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கோட்டபாயா தோல்விக்கு நாமலே…

Continue Reading... கோட்டபாயா தோல்விக்கு நாமலே காரணமாம் வெடித்த சண்டை