அதிரடியாக வந்த பொலிஸார்; தப்பி ஓடிய ATM கொள்ளையர்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

அதிரடியாக வந்த பொலிஸார்; தப்பி ஓடிய ATM கொள்ளையர்கள்

,

Continue Reading... அதிரடியாக வந்த பொலிஸார்; தப்பி ஓடிய ATM கொள்ளையர்கள்
Posted in Uncategorized

கோப்பாயில் சிக்கிய கொள்ளையர்கள் – நகைகள் மீட்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கோப்பாயில் சிக்கிய கொள்ளையர்கள்…

Continue Reading... கோப்பாயில் சிக்கிய கொள்ளையர்கள் – நகைகள் மீட்பு
Posted in உளவு செய்திகள் முக்கிய செய்திகள்

ஈரான் எண்ணெய் கப்பல் மீது அமெரிக்கா கடல் படை தாக்குதல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஈரான் எண்ணெய் கப்பல்…

Continue Reading... ஈரான் எண்ணெய் கப்பல் மீது அமெரிக்கா கடல் படை தாக்குதல்