Posted in உலக செய்திகள்

பிரிட்டன் மகாராணிக்கு அஞ்சலி செலுத்திட 5 மைலக்ளுக்கு வரிசையில் காத்திருக்கும் மக்கள்

பிரிட்டன் மகாராணிக்கு அஞ்சலி செலுத்திட 5 மைலக்ளுக்கு வரிசையில் காத்திருக்கும் மக்கள் பிரிட்டன்…

Continue Reading... பிரிட்டன் மகாராணிக்கு அஞ்சலி செலுத்திட 5 மைலக்ளுக்கு வரிசையில் காத்திருக்கும் மக்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

இலங்கையில் எரிபொருளுக்கு காத்திருக்கும் மக்கள்

இலங்கையில் எரிபொருளுக்கு காத்திருக்கும் மக்கள் இலங்கை ;இலங்கையில் எரிபொருளுக்கு காத்திருக்கும் மக்கள் தொகை…

Continue Reading... இலங்கையில் எரிபொருளுக்கு காத்திருக்கும் மக்கள்