கலங்காதே மனமே
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கலங்காதே மனமே

கலங்காதே மனமே ஊரு விட்டு ஊரு வந்தாஉன்னை மறப்பேனாஉள்ளமதில் நின்றாய்உன்னை எறிவேனா கண்ணுக்குள்ள…

Continue Reading... கலங்காதே மனமே
காதல் நீயே புனிதம்|காதல் கவிதை|வன்னி மைந்தன் கவிதை |tamil kavithai|tamil kavithaikal
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

காதல் நீயே புனிதம்|காதல் கவிதை|வன்னி மைந்தன் கவிதை |tamil kavithai|tamil kavithaikal

,

Continue Reading... காதல் நீயே புனிதம்|காதல் கவிதை|வன்னி மைந்தன் கவிதை |tamil kavithai|tamil kavithaikal
உன்னில் நன் என்னை நம்பு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னில் நான் என்னை நம்பு

உன்னில் நான் என்னை நம்பு காயம் கொஞ்சம் நீ தந்தால்கண்ணீர் நான் தருவேன்காலம்…

Continue Reading... உன்னில் நான் என்னை நம்பு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை தா எனக்கு

உன்னை தா எனக்கு உனக்குள்ளும் ஒரு காதல் பூத்திருக்குதே – இதைஉணராமல் நீ…

Continue Reading... உன்னை தா எனக்கு