காணியை விரைவில் விடுவிக்க நடவடிக்கை
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ்

காணியை விரைவில் விடுவிக்க நடவடிக்கை

காணியை விரைவில் விடுவிக்க நடவடிக்கை யாழ்ப்பாணம் – மயிலிட்டி கலைமகள் மகா வித்தியாலயத்திற்கான…

Continue Reading... காணியை விரைவில் விடுவிக்க நடவடிக்கை
கீரிமலையில் காணி அளவீட்டுக்கு எதிர்ப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

கீரிமலையில் காணி அளவீட்டுக்கு எதிர்ப்பு

,

Continue Reading... கீரிமலையில் காணி அளவீட்டுக்கு எதிர்ப்பு
தனியார் காணி ஒன்றில் கிளிநொச்சியில் புதையல்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

தனியார் காணி ஒன்றில் கிளிநொச்சியில் புதையல்

,

Continue Reading... தனியார் காணி ஒன்றில் கிளிநொச்சியில் புதையல்
காணிப் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் கலந்துரையாடல்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

காணிப் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் கலந்துரையாடல்

,

Continue Reading... காணிப் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் கலந்துரையாடல்
காணி
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

பலாலியில் 108 ஏக்கர் காணிகள் விடுவிப்பு

,

Continue Reading... பலாலியில் 108 ஏக்கர் காணிகள் விடுவிப்பு
காணி
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

திருமணம் செய்த இளைஞர்களுக்கு அரசாங்கத்தினால் காணி

திருமணம் செய்த இளைஞர்களுக்கு அரசாங்கத்தினால் காணி புதிதாக திருமணம் செய்த ,குறைந்த வருமானமுடைய…

Continue Reading... திருமணம் செய்த இளைஞர்களுக்கு அரசாங்கத்தினால் காணி
Posted in Uncategorized

வட்டுவாகல் கிராமத்தில் 617 ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட -கோட்டாபய கடற்படை முகாமுக்கு காணிகள் அபகரிப்பு

வட்டுவாகல் கிராமத்தில் 617 ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட -கோட்டாபய கடற்படை முகாமுக்கு காணிகள் அபகரிப்பு…

Continue Reading... வட்டுவாகல் கிராமத்தில் 617 ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட -கோட்டாபய கடற்படை முகாமுக்கு காணிகள் அபகரிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

காணிகளை இழந்தவர்களுக்கு இழப்பீடு

காணிகளை இழந்தவர்களுக்கு இழப்பீடு யான் ஓயா செயற்றிட்டம் காரணமாக காணிகளை இழந்தவர்களுக்கு நட்டஈடு…

Continue Reading... காணிகளை இழந்தவர்களுக்கு இழப்பீடு
Posted in Uncategorized

இளம் தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு காணி

இளம் தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு காணி இளம் தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு காணிகளை பகிர்ந்தளிக்கும் வேலைத்திட்டத்தின்…

Continue Reading... இளம் தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு காணி