பருத்தித்துறையில் இளைஞன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

காணாமல் போனவர் சடலமாக மீட்பு

,

Continue Reading... காணாமல் போனவர் சடலமாக மீட்பு
காணாமல் போனவர் குப்பையில் இருந்து சடலமாக மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

காணாமல் போனவர் குப்பையில் இருந்து சடலமாக மீட்பு

காணாமல் போனவர் குப்பையில் இருந்து சடலமாக மீட்பு இலங்கை மெல்சிறிபுர, ரேஸ்வத்த பகுதியில்…

Continue Reading... காணாமல் போனவர் குப்பையில் இருந்து சடலமாக மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

காணாமல் போனவர் சடலமாக மீட்பு

காணாமல் போனவர் சடலமாக மீட்பு இலங்கை களுத்துறை களுகங்கையில் வீழ்ந்து காணாமல் போன…

Continue Reading... காணாமல் போனவர் சடலமாக மீட்பு