ஆற்றில் வீழ்ந்த காட்டு யானை மீட்க நடக்கும் போராட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ்

ஆற்றில் வீழ்ந்த காட்டு யானை மீட்க நடக்கும் போராட்டம்

,

Continue Reading... ஆற்றில் வீழ்ந்த காட்டு யானை மீட்க நடக்கும் போராட்டம்
பேரூந்து மீது காட்டு யானை தாக்குதல்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

பேரூந்து மீது காட்டு யானை தாக்குதல்

,

Continue Reading... பேரூந்து மீது காட்டு யானை தாக்குதல்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

யானை தாக்குதலில் சிக்கி 34 பேர் மரணம்

யானை தாக்குதலில் சிக்கி 34 பேர் மரணம் இந்த வருடத்தின். முதலாவது நான்கு…

Continue Reading... யானை தாக்குதலில் சிக்கி 34 பேர் மரணம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

யானை தாக்கி ஒருவர் மரணம்

யானை தாக்கி ஒருவர் மரணம் மட்டக்களப்பு மாவட்டம் போரதீவு பற்று பிரதேச செயலாளர்…

Continue Reading... யானை தாக்கி ஒருவர் மரணம்