கவிழ்ந்த வான் பெண் மரணம் 11 பேர் காயம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

கவிழ்ந்த வான் பெண் மரணம் 11 பேர் காயம்

,

Continue Reading... கவிழ்ந்த வான் பெண் மரணம் 11 பேர் காயம்
கவிழ்ந்த வான் தப்பிய மக்கள் காட்சிகள் உள்ளே
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

கவிழ்ந்த வான் தப்பிய மக்கள் காட்சிகள் உள்ளே

கவிழ்ந்த வான் தப்பிய மக்கள் காட்சிகள் உள்ளே கொழும்பில் இருந்து நுவரெலியாவை நோக்கி…

Continue Reading... கவிழ்ந்த வான் தப்பிய மக்கள் காட்சிகள் உள்ளே
Posted in Uncategorized

திருமண வீட்டுக்கு சென்றவர்களுக்கு நடந்த துயரம் – வயலுக்குள் கவிழ்ந்த வான்

திருமண வீட்டுக்கு சென்றவர்களுக்கு நடந்த துயரம் – வயலுக்குள் கவிழ்ந்த வான் கொழும்பில்…

Continue Reading... திருமண வீட்டுக்கு சென்றவர்களுக்கு நடந்த துயரம் – வயலுக்குள் கவிழ்ந்த வான்