எதிரிகள் கோட்டைக்குள் நுழைந்து திடீர் கரும்புலி தாக்குதல்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

எதிரிகள் கோட்டைக்குள் நுழைந்து திடீர் கரும்புலி தாக்குதல்

,

Continue Reading... எதிரிகள் கோட்டைக்குள் நுழைந்து திடீர் கரும்புலி தாக்குதல்
கரும்புலி தாக்குதல் எரியும் கப்பல்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

கரும்புலி தாக்குதல் எரியும் கப்பல்

,

Continue Reading... கரும்புலி தாக்குதல் எரியும் கப்பல்
கரும்புலி தாக்குதல் நடத்தும் ரசியா விமானங்கள் உக்கிரேனில் உடைந்து விழும் கட்டிடங்கள்
Posted in உலக செய்திகள்

கரும்புலி தாக்குதல் நடத்தும் ரசியா விமானங்கள் உக்கிரேனில் உடைந்து விழும் கட்டிடங்கள்

கரும்புலி தாக்குதல் நடத்தும் ரசியா விமானங்கள் உக்கிரேனில் உடைந்து விழும் கட்டிடங்கள் உக்கிரேனில்…

Continue Reading... கரும்புலி தாக்குதல் நடத்தும் ரசியா விமானங்கள் உக்கிரேனில் உடைந்து விழும் கட்டிடங்கள்