நடிகை கருக்கலைப்பு சீமான் வழக்கு சிக்கிய நடிகை பிரபலங்கள்
Posted in உலக செய்திகள் சீமான் பேச்சு

நடிகை கருக்கலைப்பு சீமான் வழக்கு சிக்கிய நடிகை பிரபலங்கள்

,

Continue Reading... நடிகை கருக்கலைப்பு சீமான் வழக்கு சிக்கிய நடிகை பிரபலங்கள்
Posted in Uncategorized

பிள்ளை பெற்று கொள்ள முடியாது பெண்கள் போராட்டம்

பிள்ளை பெற்று கொள்ள முடியாது பெண்கள் போராட்டம் அமெரிக்காவில் கரு கலைப்பிற்கு எதிராக…

Continue Reading... பிள்ளை பெற்று கொள்ள முடியாது பெண்கள் போராட்டம்
Posted in மருத்துவம்

கருக்கலைப்புக்கு பின் கடைபிடிக்க வேண்டிய உணவு

கருக்கலைப்புக்கு பின் கடைபிடிக்க வேண்டிய உணவு கரு கலைவது அந்த பெண்ணின் உடலையும்,…

Continue Reading... கருக்கலைப்புக்கு பின் கடைபிடிக்க வேண்டிய உணவு