Posted in உளவு செய்திகள்

இஸ்ரேலை நூடில்ஸ் ஆக்கிய கமாஸ் ரொக்கட் -வீடியோ

இஸ்ரேலை நூடில்ஸ் ஆக்கிய கமாஸ் ரொக்கட் -வீடியோ பலஸ்தீன மக்கள் மீது இஸ்ரேலிய…

Continue Reading... இஸ்ரேலை நூடில்ஸ் ஆக்கிய கமாஸ் ரொக்கட் -வீடியோ
Posted in உளவு செய்திகள்

கமாஸ் ரொக்கட் தாக்குதலில் சிதறிய இஸ்ரேல் – வீடியோ

கமாஸ் ரொக்கட் தாக்குதலில் சிதறிய இஸ்ரேல் – வீடியோ இஸ்ரேல் நாட்டின் முக்கிய…

Continue Reading... கமாஸ் ரொக்கட் தாக்குதலில் சிதறிய இஸ்ரேல் – வீடியோ