வீடுகளை திருத்த ரணில் உத்தரவு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வீடுகளை திருத்த ரணில் உத்தரவு

,

Continue Reading... வீடுகளை திருத்த ரணில் உத்தரவு
கைதிகளை போட்டுத்தள்ள கமாஸ் உத்தரவு
Posted in உலக செய்திகள்

கைதிகளை போட்டுத்தள்ள கமாஸ் உத்தரவு

,

Continue Reading... கைதிகளை போட்டுத்தள்ள கமாஸ் உத்தரவு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குமாறு ரணில் உத்தரவு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு…

Continue Reading... வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குமாறு ரணில் உத்தரவு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஒரு ட்ரில்லியன் ரூபாயை அச்சடிக்க ரணில் உத்தரவு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஒரு ட்ரில்லியன் ரூபாயை…

Continue Reading... ஒரு ட்ரில்லியன் ரூபாயை அச்சடிக்க ரணில் உத்தரவு