சர்வதேச நாணய நிதியம் உதவி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சர்வதேச நாணய நிதியம் உதவி

,

Continue Reading... சர்வதேச நாணய நிதியம் உதவி
பத்தாயிரம் ரூபா உதவி தொகை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பத்தாயிரம் ரூபா உதவி தொகை

,

Continue Reading... பத்தாயிரம் ரூபா உதவி தொகை
நீரின்றி தவித்தவர்களுக்கு உதவிய சட்ட ஆலோசர் பிரியன்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

நீரின்றி தவித்தவர்களுக்கு உதவிய சட்ட ஆலோசர் பிரியன்

,

Continue Reading... நீரின்றி தவித்தவர்களுக்கு உதவிய சட்ட ஆலோசர் பிரியன்
மட்டக்களப்பு வவுணதீவில் வாழ்வாதார உதவி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மட்டக்களப்பு வவுணதீவில் வாழ்வாதார உதவி

,

Continue Reading... மட்டக்களப்பு வவுணதீவில் வாழ்வாதார உதவி
தீக்கிரையான வீடு மீள் புனரமைப்பு செய்வதற்கு உதவி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தீக்கிரையான வீடு மீள் புனரமைப்பு செய்வதற்கு உதவி

,

Continue Reading... தீக்கிரையான வீடு மீள் புனரமைப்பு செய்வதற்கு உதவி
சீனா வெளிநாட்டு அமைச்சர்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கைக்கு உதவ சீனா தயாராம் -பொறியில் சிக்கும் இலங்கை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கைக்கு உதவ சீனா…

Continue Reading... இலங்கைக்கு உதவ சீனா தயாராம் -பொறியில் சிக்கும் இலங்கை
Posted in Uncategorized

உக்கிரேனுக்கு 150 மில்லியன் ஆயுத உதவி அமெரிக்கா மீள அறிவிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேனுக்கு 150 மில்லியன்…

Continue Reading... உக்கிரேனுக்கு 150 மில்லியன் ஆயுத உதவி அமெரிக்கா மீள அறிவிப்பு
Posted in Uncategorized

இலங்கை வந்தடைந்த இந்தியா எண்ணெய் கப்பல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கை வந்தடைந்த இந்தியா…

Continue Reading... இலங்கை வந்தடைந்த இந்தியா எண்ணெய் கப்பல்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கைக்கு இந்தியா 23 ஆயிரம் கோடி நிதி உதவி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கைக்கு இந்தியா 23…

Continue Reading... இலங்கைக்கு இந்தியா 23 ஆயிரம் கோடி நிதி உதவி
Posted in Uncategorized

இலங்கைக்கு 2 பில்லியன் டொலர் உதவி வழங்கும் இந்தியா

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கைக்கு 2 பில்லியன்…

Continue Reading... இலங்கைக்கு 2 பில்லியன் டொலர் உதவி வழங்கும் இந்தியா
Posted in உலக செய்திகள் பிரித்தானிய செய்தி

பிரிட்டனில் வர்த்தகர்களுக்கு 50 ஆயிரம் கடனுதவி -No credit checks- யாரும் பெறலாம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரிட்டனில் வர்த்தகர்களுக்கு 50…

Continue Reading... பிரிட்டனில் வர்த்தகர்களுக்கு 50 ஆயிரம் கடனுதவி -No credit checks- யாரும் பெறலாம்
Posted in சினிமா

75 ஆயிரம் பேருக்கு உணவு வழங்கும் நடிகை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக 75 ஆயிரம் பேருக்கு…

Continue Reading... 75 ஆயிரம் பேருக்கு உணவு வழங்கும் நடிகை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வறுமையில் வாடிய 65 குடும்பங்களுக்கு , டென்மார்க் மக்கள் காப்பகம்- பேருதவி -20 photo

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக வறுமையில் வாடிய 65…

Continue Reading... வறுமையில் வாடிய 65 குடும்பங்களுக்கு , டென்மார்க் மக்கள் காப்பகம்- பேருதவி -20 photo
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வன்னியில் ஏழை மக்களுக்கு உணவு வழங்கிய ஊடக போராளிகள் – படஙகள் உள்ளே

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக வன்னியில் ஏழை மக்களுக்கு…

Continue Reading... வன்னியில் ஏழை மக்களுக்கு உணவு வழங்கிய ஊடக போராளிகள் – படஙகள் உள்ளே
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சீனாவில் இருந்து விசேட விமானத்தில் இலங்கை வந்த கொரனோ சோதனை இயந்திரங்கள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சீனாவில் இருந்து விசேட…

Continue Reading... சீனாவில் இருந்து விசேட விமானத்தில் இலங்கை வந்த கொரனோ சோதனை இயந்திரங்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இந்தியாவில் உணவுக்கு வழியின்றி தவிக்கும் ஈழ தமிழ் குடும்பம் photo

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இந்தியாவில் உணவுக்கு வழியின்றி…

Continue Reading... இந்தியாவில் உணவுக்கு வழியின்றி தவிக்கும் ஈழ தமிழ் குடும்பம் photo