ரஷ்யாவின் புதிய ஆயுதம் பின் வாங்கும் உக்ரைன் | உக்ரைன் ரஷ்யா போர் இன்று |ETHIRI
Posted in உளவு செய்திகள்

ரஷ்யாவின் புதிய ஆயுதம் பின் வாங்கும் உக்ரைன் | உக்ரைன் ரஷ்யா போர் இன்று |ETHIRI

,

Continue Reading... ரஷ்யாவின் புதிய ஆயுதம் பின் வாங்கும் உக்ரைன் | உக்ரைன் ரஷ்யா போர் இன்று |ETHIRI
ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் மோதல் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
Posted in உலக செய்திகள்

உக்ரைன் ரஷ்ய இன்றும் கடும் மோதல்

,

Continue Reading... உக்ரைன் ரஷ்ய இன்றும் கடும் மோதல்
உக்ரைன் பதிலடி தாக்குதல் 9 விமானங்கள் வீழ்த்தல்
Posted in உளவு செய்திகள்

உக்ரைன் பதிலடி தாக்குதல் 9 விமானங்கள் வீழ்த்தல்

,

Continue Reading... உக்ரைன் பதிலடி தாக்குதல் 9 விமானங்கள் வீழ்த்தல்
முடங்கிய உக்ரைன் மழை போல வீழ்ந்து வெடித்த ஏவுகணைகள்
Posted in உலக செய்திகள்

முடங்கிய உக்ரைன் மழை போல வீழ்ந்து வெடித்த ஏவுகணைகள்

,

Continue Reading... முடங்கிய உக்ரைன் மழை போல வீழ்ந்து வெடித்த ஏவுகணைகள்
திடீர் தாக்குதல் பலநூறு இராணுவம் பலி |உலக செய்திகள் |இலங்கை செய்திகள் |முக்கிய செய்திகள் |ETHIRINEWS
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

திடீர் தாக்குதல் பலநூறு இராணுவம் பலி |உலக செய்திகள் |இலங்கை செய்திகள் |முக்கிய செய்திகள் |ETHIRINEWS

,

Continue Reading... திடீர் தாக்குதல் பலநூறு இராணுவம் பலி |உலக செய்திகள் |இலங்கை செய்திகள் |முக்கிய செய்திகள் |ETHIRINEWS
27500 ஏவுகணைகள் வீச்சு குண்டுகளினால் அதிரும் உக்ரைன்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

27500 ஏவுகணைகள் வீச்சு குண்டுகளினால் அதிரும் உக்ரைன்

,

Continue Reading... 27500 ஏவுகணைகள் வீச்சு குண்டுகளினால் அதிரும் உக்ரைன்
உக்ரைனில் ரஷ்யா சரண் அடைய வேண்டும் உக்ரேன் திமிர் பேச்சு
Posted in உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் ரஷ்யா சரண் அடைய வேண்டும் உக்ரேன் திமிர் பேச்சு

,

Continue Reading... உக்ரைனில் ரஷ்யா சரண் அடைய வேண்டும் உக்ரேன் திமிர் பேச்சு