ரஷ்ய ஆயுத கூடங்கள் அழிப்பு உக்ரைன் முழக்கம்
Posted in உலக செய்திகள்

ரஷ்ய ஆயுத கூடங்கள் அழிப்பு உக்ரைன் முழக்கம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ரஷ்ய ஆயுத கூடங்கள்…

Continue Reading... ரஷ்ய ஆயுத கூடங்கள் அழிப்பு உக்ரைன் முழக்கம்