உக்ரைனுக்கு கெமிக்கல் ஆயுதங்களை வழங்குவதாக அமெரிக்கா அறிவிப்பு
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள்

உக்ரைனுக்கு 300 மில்லியன் டொலர் ஆயுதங்கள் வழங்கும் அமெரிக்கா

,

Continue Reading... உக்ரைனுக்கு 300 மில்லியன் டொலர் ஆயுதங்கள் வழங்கும் அமெரிக்கா
உக்ரைனுக்கு 325 மில்லியன் ஆயுத உதவிஅறித்த அமெரிக்கா
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

உக்ரைனுக்கு 325 மில்லியன் ஆயுத உதவி அறிவித்த அமெரிக்கா

,

Continue Reading... உக்ரைனுக்கு 325 மில்லியன் ஆயுத உதவி அறிவித்த அமெரிக்கா
உக்ரைனுக்கு 11 நாடுகள் F-16 fighters விமான பயிற்சி
Posted in உலக செய்திகள்

உக்ரைனுக்கு 11 நாடுகள் F-16 fighters விமான பயிற்சி

,

Continue Reading... உக்ரைனுக்கு 11 நாடுகள் F-16 fighters விமான பயிற்சி
உக்ரைனுக்கு 64 பேட்ரியாட் ஏவுகணைகள் வழங்கவும் ஜெர்மன்
Posted in உலக செய்திகள்

உக்ரைனுக்கு 64 பேட்ரியாட் ஏவுகணைகள் வழங்கவும் ஜெர்மன்

,

Continue Reading... உக்ரைனுக்கு 64 பேட்ரியாட் ஏவுகணைகள் வழங்கவும் ஜெர்மன்
உக்ரைனுக்கு 300 மில்லியன் ஆயுதங்களை வழங்கும் அமெரிக்கா
Posted in உலக செய்திகள்

உக்ரைனுக்கு 300 மில்லியன் ஆயுதங்களை வழங்கும் அமெரிக்கா

,

Continue Reading... உக்ரைனுக்கு 300 மில்லியன் ஆயுதங்களை வழங்கும் அமெரிக்கா
உக்ரைனுக்கு 220 000 ஏவுகணைகளை வழங்கிய ஐரோப்பா
Posted in உலக செய்திகள்

உக்ரைனுக்கு 220 000 ஏவுகணைகளை வழங்கிய ஐரோப்பா

,

Continue Reading... உக்ரைனுக்கு 220 000 ஏவுகணைகளை வழங்கிய ஐரோப்பா
உக்ரைனுக்கு 375 மில்லியன் டொலர் ஆயுதங்களை வழங்கும் அமெரிக்கா
Posted in உலக செய்திகள்

உக்ரைனுக்கு 375 மில்லியன் டொலர் ஆயுதங்களை வழங்கும் அமெரிக்கா

,

Continue Reading... உக்ரைனுக்கு 375 மில்லியன் டொலர் ஆயுதங்களை வழங்கும் அமெரிக்கா
உக்கிரனுக்கு பில்லியன் கணக்கில் ஆயுதம் வழங்கும் அமெரிக்கா
Posted in உலக செய்திகள்

உக்ரைனுக்கு 325 மில்லியனுக்கு ஆயுதங்கள் வழங்கும் அமெரிக்கா

,

Continue Reading... உக்ரைனுக்கு 325 மில்லியனுக்கு ஆயுதங்கள் வழங்கும் அமெரிக்கா
உக்ரைனுக்கு 59 மில்லியன் ஆயுத உதவி வழங்கும் கனடா
Posted in உலக செய்திகள்

உக்ரைனுக்கு 59 மில்லியன் ஆயுத உதவி வழங்கும் கனடா

,

Continue Reading... உக்ரைனுக்கு 59 மில்லியன் ஆயுத உதவி வழங்கும் கனடா
உக்ரைனுக்கு அதிநவீன ராக்கெட்
Posted in Uncategorized

உக்ரைனுக்கு அதிநவீன ராக்கெட் அமைப்பு விநியோகம்- அமெரிக்க

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்ரைனுக்கு அதிநவீன ராக்கெட்…

Continue Reading... உக்ரைனுக்கு அதிநவீன ராக்கெட் அமைப்பு விநியோகம்- அமெரிக்க