உக்கிரேன் விமானம் ஏவுகணைகள் ரசியவினால் தாக்கி அழிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரேன் விமானம் ஏவுகணைகள் ரசியவினால் தாக்கி அழிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேன் விமானம் ஏவுகணைகள்…

Continue Reading... உக்கிரேன் விமானம் ஏவுகணைகள் ரசியவினால் தாக்கி அழிப்பு
Posted in உளவு செய்திகள்

ஆயுதங்களுடன் பயணித்த உக்கிரேன் விமானம் வெடித்து சிதறல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஆயுதங்களுடன் பயணித்த உக்கிரேன்…

Continue Reading... ஆயுதங்களுடன் பயணித்த உக்கிரேன் விமானம் வெடித்து சிதறல்