ரசியா இரு விமான தளங்கள் உக்கிரேனால் தாக்கி அழிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரேன் மீது பெரும் தாக்குதலுக்கு தயராகும் ரசியா

,

Continue Reading... உக்கிரேன் மீது பெரும் தாக்குதலுக்கு தயராகும் ரசியா
உக்கிரேன் மீது ஒரே நாளில் 50 cruise ஏவுகணைகளை வீசி தாக்கிய ரசியா
Posted in Uncategorized

உக்கிரேன் மீது ஒரே நாளில் 50 cruise ஏவுகணைகளை வீசி தாக்கிய ரசியா

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேன் மீது ஒரே…

Continue Reading... உக்கிரேன் மீது ஒரே நாளில் 50 cruise ஏவுகணைகளை வீசி தாக்கிய ரசியா
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

உக்கிரேன் மீது ரஷ்யா கடும் ரொக்கட் ஏவுகனை தாக்குதல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேன் மது ரஷ்யா…

Continue Reading... உக்கிரேன் மீது ரஷ்யா கடும் ரொக்கட் ஏவுகனை தாக்குதல்
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரேன் மீது அனைத்து வழியூடாக ரசியா தாக்குதல் – 24 மணித்தியாலத்தில் பேச்சுவார்த்தை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேன் மீது அனைத்து…

Continue Reading... உக்கிரேன் மீது அனைத்து வழியூடாக ரசியா தாக்குதல் – 24 மணித்தியாலத்தில் பேச்சுவார்த்தை