ரசியா பழிவாங்கு தாக்குதல் - உக்கிரேன் தலைநகரில் பல பாலங்கள் உடைப்பு
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ரசியா பழிவாங்கு தாக்குதல் – உக்கிரேன் தலைநகரில் பல பாலங்கள் உடைப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ரசியா பழிவாங்கு தாக்குதல்…

Continue Reading... ரசியா பழிவாங்கு தாக்குதல் – உக்கிரேன் தலைநகரில் பல பாலங்கள் உடைப்பு
உக்கிரேன் தலைநகரில் வெடித்து சிதறும் ரசியா ஏவுகணை
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரேன் தலைநகரில் வெடித்து சிதறும் ரசியா ஏவுகணை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேன் தலைநகரில் வெடித்து…

Continue Reading... உக்கிரேன் தலைநகரில் வெடித்து சிதறும் ரசியா ஏவுகணை
Posted in Uncategorized

உக்கிரேன் தலைநகரில் வெடித்த சண்டை – குண்டுகளினால் அதிரும் களமுனை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக . உக்கிரேன் தலைநகரில்…

Continue Reading... உக்கிரேன் தலைநகரில் வெடித்த சண்டை – குண்டுகளினால் அதிரும் களமுனை