பழிவாங்கிய ரசியா உக்கிரேன் இராணுவம் 600 பேர்பலி video
Posted in உளவு செய்திகள்

பழிவாங்கிய ரசியா உக்கிரேன் இராணுவம் 600 பேர்பலி video

,

Continue Reading... பழிவாங்கிய ரசியா உக்கிரேன் இராணுவம் 600 பேர்பலி video
சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ள உக்கிரேன் இராணுவம் VIDEO
Posted in உளவு செய்திகள்

சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ள உக்கிரேன் இராணுவம் VIDEO

,

Continue Reading... சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ள உக்கிரேன் இராணுவம் VIDEO
பொறிக்குள் உக்கிரேன் இராணுவம் பேரழிவு ஆயுதங்களை பாவிக்க தயராகும் ரசியா
Posted in உளவு செய்திகள்

பொறிக்குள் உக்கிரேன் இராணுவம் பேரழிவு ஆயுதங்களை பாவிக்க தயராகும் ரசியா

,

Continue Reading... பொறிக்குள் உக்கிரேன் இராணுவம் பேரழிவு ஆயுதங்களை பாவிக்க தயராகும் ரசியா
சேதமான ரசியா டாங்கிகளை திருத்தி திருப்பி தாக்கும் உக்கிரேன் இராணுவம்
Posted in உலக செய்திகள்

சேதமான ரசியா டாங்கிகளை திருத்தி திருப்பி தாக்கும் உக்கிரேன் இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சேதமான ரசியா டாங்கிகளை…

Continue Reading... சேதமான ரசியா டாங்கிகளை திருத்தி திருப்பி தாக்கும் உக்கிரேன் இராணுவம்
தப்பி ஓடும் எதிரி 500 சதுர கிலோமீட்டர் மீட்பு உக்கிரேன் இராணுவம்
Posted in உலக செய்திகள்

தப்பி ஓடும் எதிரி 500 சதுர கிலோமீட்டர் மீட்பு உக்கிரேன் இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தப்பி ஓடும் எதிரி…

Continue Reading... தப்பி ஓடும் எதிரி 500 சதுர கிலோமீட்டர் மீட்பு உக்கிரேன் இராணுவம்
Posted in உலக செய்திகள்

ரசிய கொடியை காலில் போட்டு மிதித்த உக்கிரேன் இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ரசிய கொடியை காலில்…

Continue Reading... ரசிய கொடியை காலில் போட்டு மிதித்த உக்கிரேன் இராணுவம்
Posted in உலக செய்திகள்

ஈரான் விமனாத்தை சுட்டு வீழ்த்திய உக்கிரேன் இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஈரான் விமனாத்தை சுட்டு…

Continue Reading... ஈரான் விமனாத்தை சுட்டு வீழ்த்திய உக்கிரேன் இராணுவம்
Posted in Uncategorized

உக்கிரேன் இராணுவம் 4000 பேர் ஐந்து நாளில் மரணம் 8000 பேர் காயம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேன் இராணுவம் 4000…

Continue Reading... உக்கிரேன் இராணுவம் 4000 பேர் ஐந்து நாளில் மரணம் 8000 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

ரஷிய su 35 விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய உக்கிரேன் வீடியோ

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ரஷிய su 35…

Continue Reading... ரஷிய su 35 விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய உக்கிரேன் வீடியோ
Posted in Uncategorized

ரஷ்ய டாங்கிகள் 20 அழிப்பு உக்கிரேன் இராணுவம் அறிவிப்பு தொடரு சமர்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ரஷ்ய டாங்கிகள் 20…

Continue Reading... ரஷ்ய டாங்கிகள் 20 அழிப்பு உக்கிரேன் இராணுவம் அறிவிப்பு தொடரு சமர்
Posted in Uncategorized

ரஷ்ய ஏவுகணை தளம் அழிப்பு உக்கிரேன் இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ரஷ்ய ஏவுகணை தளம்…

Continue Reading... ரஷ்ய ஏவுகணை தளம் அழிப்பு உக்கிரேன் இராணுவம்
Posted in உளவு செய்திகள்

உக்கிரன் இராணுவம் 80 வீதம் மரணம் -ஒப்பு கொண்ட இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரன் இராணுவம் 80…

Continue Reading... உக்கிரன் இராணுவம் 80 வீதம் மரணம் -ஒப்பு கொண்ட இராணுவம்
Posted in உளவு செய்திகள்

எதிரி ஓட ஓட விரட்டி தாக்குவோம் உக்கிரேன் இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக எதிரி ஓட ஓட…

Continue Reading... எதிரி ஓட ஓட விரட்டி தாக்குவோம் உக்கிரேன் இராணுவம்
Posted in Uncategorized

ரசியா டாங்கியை திருடி சென்ற உக்கிரேன் இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ரசியா டாங்கியை திருடி…

Continue Reading... ரசியா டாங்கியை திருடி சென்ற உக்கிரேன் இராணுவம்