உக்கிரேனை அழித்திட 200 கரும்புலி விமனங்கள் நுழைவு
Posted in Uncategorized

உக்கிரேனை அழித்திட 200 கரும்புலி விமனங்கள் நுழைவு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேனை அழித்திட 200…

Continue Reading... உக்கிரேனை அழித்திட 200 கரும்புலி விமனங்கள் நுழைவு