உக்கிரேனில் குவிக்க படும் யுத்த டாங்கிகள்
Posted in உளவு செய்திகள் பிரித்தானிய செய்தி

உக்கிரேனில் குவிக்க படும் யுத்த டாங்கிகள்

,

Continue Reading... உக்கிரேனில் குவிக்க படும் யுத்த டாங்கிகள்
உக்கிரேனில் இரு தரப்பிலும் ஒரு லட்சம் இராணுவம் பலி
Posted in உளவு செய்திகள்

உக்கிரேனில் இரு தரப்பிலும் ஒரு லட்சம் இராணுவம் பலி

,

Continue Reading... உக்கிரேனில் இரு தரப்பிலும் ஒரு லட்சம் இராணுவம் பலி
Posted in Uncategorized

உக்கிரேனில் சுடலைக்குள் சடலங்களை தோண்டி எடுக்கும் இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேனில் சுடலைக்குள் சடலங்களை…

Continue Reading... உக்கிரேனில் சுடலைக்குள் சடலங்களை தோண்டி எடுக்கும் இராணுவம்
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரேனில் 440 புதைகுழிகள் கண்டு பிடிப்பு -வெளிவந்த ரஷ்ய கொலைகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேனில் 440 புதைகுழிகள்…

Continue Reading... உக்கிரேனில் 440 புதைகுழிகள் கண்டு பிடிப்பு -வெளிவந்த ரஷ்ய கொலைகள்
Posted in Uncategorized

உக்கிரேனில் 32 500 ரசியா இராணுவம் படுகொலை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேனில் ரசியா இராணுவம்…

Continue Reading... உக்கிரேனில் 32 500 ரசியா இராணுவம் படுகொலை
Posted in Uncategorized

உக்கிரேனில் வெடித்து சிதறும் ரசியா ஆயுத கூடம் – video

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேனில் வெடித்து சிதறும்…

Continue Reading... உக்கிரேனில் வெடித்து சிதறும் ரசியா ஆயுத கூடம் – video
Posted in Uncategorized

உக்கிரேனில் வெடித்து பறக்கும் பிரிட்டன் பல்குழல் ரொக்கட்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேனில் வெடித்து பறக்கும்…

Continue Reading... உக்கிரேனில் வெடித்து பறக்கும் பிரிட்டன் பல்குழல் ரொக்கட்
Posted in Uncategorized

உக்கிரேனில் 31 000 ரசியா இராணுவம் படுகொலை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேனில் 31 000…

Continue Reading... உக்கிரேனில் 31 000 ரசியா இராணுவம் படுகொலை
Posted in Uncategorized

உக்கிரேனில் பெரும் மனித புதைகுழி கண்டு பிடிப்பு – 22,000 மக்கள் படுகொலை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேனில் பெரும் மனித…

Continue Reading... உக்கிரேனில் பெரும் மனித புதைகுழி கண்டு பிடிப்பு – 22,000 மக்கள் படுகொலை
Posted in Uncategorized

உக்கிரேனில் 30,350 ரசியா இராணுவம் மரணம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேனில் 30,350 ரசியா…

Continue Reading... உக்கிரேனில் 30,350 ரசியா இராணுவம் மரணம்
Posted in Uncategorized

உக்கிரேனில் கண்டு பிடிக்க பட்ட மனித புதைகுழி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேனில் கண்டு பிடிக்க…

Continue Reading... உக்கிரேனில் கண்டு பிடிக்க பட்ட மனித புதைகுழி
Posted in Uncategorized

உக்கிரேனில் 4000 மக்கள் படுகொலை – தொடரும் மோதல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேனில் 4000 மக்கள்…

Continue Reading... உக்கிரேனில் 4000 மக்கள் படுகொலை – தொடரும் மோதல்
Posted in Uncategorized

துருக்கி உளவு விமானத்தை உக்கிரேனில் சுட்டு வீழ்த்திய ரசியா இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக துருக்கி உளவு விமானத்தை…

Continue Reading... துருக்கி உளவு விமானத்தை உக்கிரேனில் சுட்டு வீழ்த்திய ரசியா இராணுவம்
Posted in Uncategorized

27 400 ரசியா படைகள் உக்கிரேனில் படுகொலை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக 27 400 ரசியா…

Continue Reading... 27 400 ரசியா படைகள் உக்கிரேனில் படுகொலை
Posted in Uncategorized

உக்கிரேனில்-இரு கால்களை இழந்த மனைவியை -சுமந்து நடனம் ஆடிய கணவன்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேனில்-இரு கால்களை இழந்த…

Continue Reading... உக்கிரேனில்-இரு கால்களை இழந்த மனைவியை -சுமந்து நடனம் ஆடிய கணவன்