உக்கிரேனில் ஒரே நாளில் 700 ரசியா இராணுவம் பலி
Posted in உளவு செய்திகள்

உக்கிரேனில் ஒரே நாளில் 700 ரசியா இராணுவம் பலி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேனில் ஒரே நாளில்…

Continue Reading... உக்கிரேனில் ஒரே நாளில் 700 ரசியா இராணுவம் பலி