அமெரிக்கா ஈரான் கப்பல்
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உளவு செய்திகள்

அமெரிக்கா ஈரான் கப்பல்

,

Continue Reading... அமெரிக்கா ஈரான் கப்பல்
ஈரான் கப்பல்களில் மிரட்டும் ஏவுகணைவீழ்த்த பட்ட விமானங்கள்
Posted in உலக செய்திகள்

ஈரான் கப்பல்களில் மிரட்டும் ஏவுகணைவீழ்த்த பட்ட விமானங்கள்

,

Continue Reading... ஈரான் கப்பல்களில் மிரட்டும் ஏவுகணைவீழ்த்த பட்ட விமானங்கள்
Posted in உளவு செய்திகள் முக்கிய செய்திகள்

ஈரான் கப்பல் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் – முறுகல் உச்சம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஈரான் கப்பல் மீது…

Continue Reading... ஈரான் கப்பல் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் – முறுகல் உச்சம்