2000 மைல் கடற்பரப்பு எமது கண்காணிப்பில் வந்தால் தாக்குவோம் ஈரான்
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உளவு செய்திகள்

2000 மைல் கடற்பரப்பு எமது கண்காணிப்பில் வந்தால் தாக்குவோம் ஈரான்

,

Continue Reading... 2000 மைல் கடற்பரப்பு எமது கண்காணிப்பில் வந்தால் தாக்குவோம் ஈரான்
இஸ்ரேல் வெறியாட்டம் ஈரான் எச்சரிக்கை
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

இஸ்ரேல் வெறியாட்டம் ஈரான் எச்சரிக்கை

,

Continue Reading... இஸ்ரேல் வெறியாட்டம் ஈரான் எச்சரிக்கை
இஸ்ரேலுக்கு ஈரான் எச்சரிக்கை போருக்கு தயார் அறிவிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

இஸ்ரேலுக்கு ஈரான் எச்சரிக்கை போருக்கு தயார் அறிவிப்பு

,

Continue Reading... இஸ்ரேலுக்கு ஈரான் எச்சரிக்கை போருக்கு தயார் அறிவிப்பு
அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு அடி கொடுக்குமா ஈரான்
Posted in உலக செய்திகள்

அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு ஈரான் எச்சரிக்கை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு ஈரான்…

Continue Reading... அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு ஈரான் எச்சரிக்கை