நவீன ஏவுகணை விமானங்கள் தயாரிக்கிறோம் ஈரான் அறிவிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

நவீன ஏவுகணை விமானங்கள் தயாரிக்கிறோம் ஈரான் அறிவிப்பு

,

Continue Reading... நவீன ஏவுகணை விமானங்கள் தயாரிக்கிறோம் ஈரான் அறிவிப்பு
உலகத்திற்கு புதை குழி வெட்டும் பிரிட்டன் - ஈரான் அறிவிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

உலகத்திற்கு புதை குழி வெட்டும் பிரிட்டன் – ஈரான் அறிவிப்பு

,

Continue Reading... உலகத்திற்கு புதை குழி வெட்டும் பிரிட்டன் – ஈரான் அறிவிப்பு
தாக்குதல்களை எதிர்கொள்ள விமானங்கள் தயார் நிலையில் ஈரான் அறிவிப்பு
Posted in Uncategorized

தாக்குதல்களை எதிர்கொள்ள விமானங்கள் தயார் நிலையில் ஈரான் அறிவிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தாக்குதல்களை எதிர்கொள்ள விமானங்கள்…

Continue Reading... தாக்குதல்களை எதிர்கொள்ள விமானங்கள் தயார் நிலையில் ஈரான் அறிவிப்பு