ஈரான் அணு உலைகளை தாக்க தயாராகும் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா | உலக செய்திகள்
Posted in உலக செய்திகள்

ஈரான் அணு உலைகளை தாக்க தயாராகும் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா | உலக செய்திகள்

,

Continue Reading... ஈரான் அணு உலைகளை தாக்க தயாராகும் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா | உலக செய்திகள்
Posted in உலக செய்திகள்

ஈரான் அணு உலைமீது தாக்குதல் நடத்தியவர் கைது

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஈரான் அணு உலைமீது…

Continue Reading... ஈரான் அணு உலைமீது தாக்குதல் நடத்தியவர் கைது
Posted in கனடா செய்திகள்

ஈரான் அணு உலை வெடித்து சிதறியதா ..? வெளியான video

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஈரான் அணு உலை…

Continue Reading... ஈரான் அணு உலை வெடித்து சிதறியதா ..? வெளியான video