துருக்கியில் 59 இஸ்ரேல் மொசாட் உளவாளிகள் கைது
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

துருக்கியில் 59 இஸ்ரேல் மொசாட் உளவாளிகள் கைது

,

Continue Reading... துருக்கியில் 59 இஸ்ரேல் மொசாட் உளவாளிகள் கைது
Posted in உளவு செய்திகள்

கமாஸ் தாக்குதல் எதிரொலி-இஸ்ரேல் மொசாட் உளவு தலைவராக புதியவர் நியமனம் -சிதறுமா ஈரான் அணுஉலை ..?

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கமாஸ் தாக்குதல் எதிரொலி-இஸ்ரேல்…

Continue Reading... கமாஸ் தாக்குதல் எதிரொலி-இஸ்ரேல் மொசாட் உளவு தலைவராக புதியவர் நியமனம் -சிதறுமா ஈரான் அணுஉலை ..?