வெடித்த கடும் போர் 300 பேர் மரணம் 10.000 பேரை காணவில்லை
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ஈரானை தாக்குவோம் இஸ்ரேல் மிரட்டல்|ஏவுகணைகள் அழிப்பு|நச்சு குண்டு தாக்குதல் |

,

Continue Reading... ஈரானை தாக்குவோம் இஸ்ரேல் மிரட்டல்|ஏவுகணைகள் அழிப்பு|நச்சு குண்டு தாக்குதல் |
ஹிஸ்புல்லாவுக்கு இஸ்ரேல் மிரட்டல் பேச்சுக்கு அழைப்பு
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ஹிஸ்புல்லாவுக்கு இஸ்ரேல் மிரட்டல் பேச்சுக்கு அழைப்பு

,

Continue Reading... ஹிஸ்புல்லாவுக்கு இஸ்ரேல் மிரட்டல் பேச்சுக்கு அழைப்பு
ஈரான் அணுகுண்டு உலைகளை அழிப்போம் இஸ்ரேல் மிரட்டல்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ஈரான் அணுகுண்டு உலைகளை அழிப்போம் இஸ்ரேல் மிரட்டல்

,

Continue Reading... ஈரான் அணுகுண்டு உலைகளை அழிப்போம் இஸ்ரேல் மிரட்டல்
ஹிஸ்புல்லாவுக்கு ஆதரவு அளித்தால் சிரியாவை அழிப்போம் இஸ்ரேல் மிரட்டல்
Posted in உலக செய்திகள்

ஹிஸ்புல்லாவுக்கு ஆதரவு அளித்தால் சிரியாவை அழிப்போம் இஸ்ரேல் மிரட்டல்

,

Continue Reading... ஹிஸ்புல்லாவுக்கு ஆதரவு அளித்தால் சிரியாவை அழிப்போம் இஸ்ரேல் மிரட்டல்
Posted in உளவு செய்திகள்

ஈரான் அணு உற்பத்தியை நிறுத்த மறுத்தால் தாக்குவோம் – இஸ்ரேல் மிரட்டல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஈரான் அணு உற்பத்தியை…

Continue Reading... ஈரான் அணு உற்பத்தியை நிறுத்த மறுத்தால் தாக்குவோம் – இஸ்ரேல் மிரட்டல்