இஸ்ரேல் உளவுத்துறையை கவிழ்த்த ஈரான்
Posted in இலங்கை செய்திகள் உலக செய்திகள்

இஸ்ரேல் உளவுத்துறையை கவிழ்த்த ஈரான்

,

Continue Reading... இஸ்ரேல் உளவுத்துறையை கவிழ்த்த ஈரான்
இஸ்ரேல் உளவுத்துறை முடக்கம் ஈரான் கைக்கார்கள் அதிரடி தாக்குதல் , இஸ்ரேல் விமான படைகள்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

இஸ்ரேல் உளவுத்துறை முடக்கம் ஈரான் அதிரடி தாக்குதல்

,

Continue Reading... இஸ்ரேல் உளவுத்துறை முடக்கம் ஈரான் அதிரடி தாக்குதல்
இஸ்ரேல் உளவுத்துறை நபர்கைது தாக்குதல் முறியடிப்பு |Israeli intelligence arrests major attack foiled
Posted in Uncategorized

இஸ்ரேல் உளவுத்துறை நபர்கைது தாக்குதல் முறியடிப்பு |Israeli intelligence arrests major attack foiled

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இஸ்ரேல் உளவுத்துறை நபர்கைது…

Continue Reading... இஸ்ரேல் உளவுத்துறை நபர்கைது தாக்குதல் முறியடிப்பு |Israeli intelligence arrests major attack foiled
Posted in உளவு செய்திகள்

இஸ்ரேல் உளவுத்துறையால் கடத்த பட்ட ஈரான் முக்கிய தளபதி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இஸ்ரேல் உளவுத்துறையால் கடத்த…

Continue Reading... இஸ்ரேல் உளவுத்துறையால் கடத்த பட்ட ஈரான் முக்கிய தளபதி