இரு நாளில் 78 பலஸ்தீனர் 42 இஸ்ரேலியர் விடுதலை
Posted in உலக செய்திகள்

இரு நாளில் 78 பலஸ்தீனர் 42 இஸ்ரேலியர் விடுதலை

,

Continue Reading... இரு நாளில் 78 பலஸ்தீனர் 42 இஸ்ரேலியர் விடுதலை
அமெரிக்காவில் இஸ்ரேலியர்கள் மீது தாக்குதல்
Posted in உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் இஸ்ரேலியர்கள் மீது தாக்குதல்

,

Continue Reading... அமெரிக்காவில் இஸ்ரேலியர்கள் மீது தாக்குதல்
Posted in உலக செய்திகள்

இஸ்ரேலியர்களினால் 22 பாலஸ்தீனர்கள் தாக்குதல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இஸ்ரேலியர்களினால் 22 பாலஸ்தீனர்கள்…

Continue Reading... இஸ்ரேலியர்களினால் 22 பாலஸ்தீனர்கள் தாக்குதல்