மோட்டார் சைக்கிள் விபத்தில் இளைஞன் பலி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிள் விபத்தில் இளைஞன் பலி

,

Continue Reading... மோட்டார் சைக்கிள் விபத்தில் இளைஞன் பலி
மின்னல் தாக்கி இளைஞன் பலி
Posted in இலங்கை செய்திகள் எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ்

மின்னல் தாக்கி இளைஞன் பலி

,

Continue Reading... மின்னல் தாக்கி இளைஞன் பலி
பருத்தித்துறையில் இளைஞன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

விபத்தில் பெண் மற்றும் இளைஞன் பலி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக விபத்தில் பெண் மற்றும்…

Continue Reading... விபத்தில் பெண் மற்றும் இளைஞன் பலி
ரயில் மோதி வாலிபன் மரணம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ரயில் மோதி 26 வயது இளைஞன் பலி

,

Continue Reading... ரயில் மோதி 26 வயது இளைஞன் பலி
கற்பிட்டி விபத்தில் இளைஞன் பலி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கற்பிட்டி விபத்தில் இளைஞன் பலி

,

Continue Reading... கற்பிட்டி விபத்தில் இளைஞன் பலி
உழவு இயந்திரம் தலைகீழாக கவிழ்ந்ததில் இளைஞன் பலி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

உழவு இயந்திரம் தலைகீழாக கவிழ்ந்ததில் இளைஞன் பலி

,

Continue Reading... உழவு இயந்திரம் தலைகீழாக கவிழ்ந்ததில் இளைஞன் பலி