பிரிட்டனில் இருந்து இன்று முதல் மின்சாரம் காஸ் விலை அதிகரிப்பு 400 இலவசம்
Posted in உலக செய்திகள் பிரித்தானிய செய்தி

பிரிட்டனில் இன்று முதல் மின்சாரம் காஸ் விலை அதிகரிப்பு 400 இலவசம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரிட்டனில் இன்று முதல்…

Continue Reading... பிரிட்டனில் இன்று முதல் மின்சாரம் காஸ் விலை அதிகரிப்பு 400 இலவசம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மக்களுக்கு பத்தாயிரம் இலவசம் – அறிவிப்பில் மட்டுமா இலவசம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மக்களுக்கு பத்தாயிரம் இலவசம்…

Continue Reading... மக்களுக்கு பத்தாயிரம் இலவசம் – அறிவிப்பில் மட்டுமா இலவசம்