பொலிஸாருக்கு இலஞ்சம் கொடுக்க சென்ற பெண் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பொலிஸாருக்கு இலஞ்சம் கொடுக்க சென்ற பெண் கைது

,

Continue Reading... பொலிஸாருக்கு இலஞ்சம் கொடுக்க சென்ற பெண் கைது
இலஞ்சம் வாங்க மறுத்த பொலிஸ் உத்தியோகத்தருக்கு சன்மானம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலஞ்சம் வாங்கிய அதிகாரி கைது

,

Continue Reading... இலஞ்சம் வாங்கிய அதிகாரி கைது
இலஞ்சம் வாங்க மறுத்த பொலிஸ் உத்தியோகத்தருக்கு சன்மானம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலஞ்சம் வாங்க மறுத்த பொலிஸ் உத்தியோகத்தருக்கு சன்மானம்

,

Continue Reading... இலஞ்சம் வாங்க மறுத்த பொலிஸ் உத்தியோகத்தருக்கு சன்மானம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பிரபல பாடசாலையொன்றின் அதிபர் இலஞ்சம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் கைது

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரபல பாடசாலையொன்றின் அதிபர்…

Continue Reading... பிரபல பாடசாலையொன்றின் அதிபர் இலஞ்சம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் கைது