வெல்லவாய பகுதியில் மீண்டும் நிலநடுக்கம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கை கடற்பரப்பில் நிலநடுக்கம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கை கடற்பரப்பில் நிலநடுக்கம்…

Continue Reading... இலங்கை கடற்பரப்பில் நிலநடுக்கம்