இலங்கை காவல்துறைக்கு இந்தியா 500 ஜீப் வழங்கியது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கை காவல்துறைக்கு இந்தியா 500 ஜீப் வழங்கியது

,

Continue Reading... இலங்கை காவல்துறைக்கு இந்தியா 500 ஜீப் வழங்கியது
இலங்கை காவல்துறைக்கு எதிராக 9000 முறைப்பாடுகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கை காவல்துறைக்கு எதிராக 9000 முறைப்பாடுகள்

,

Continue Reading... இலங்கை காவல்துறைக்கு எதிராக 9000 முறைப்பாடுகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கை காவல்துறை மீது புத்தளத்தில் தாக்குதல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கை காவல்துறை மீது…

Continue Reading... இலங்கை காவல்துறை மீது புத்தளத்தில் தாக்குதல்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கை காவல்துறை வரலாற்றில் புதிய சாதனை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கை காவல்துறை வரலாற்றில்…

Continue Reading... இலங்கை காவல்துறை வரலாற்றில் புதிய சாதனை
Posted in Uncategorized

பொலிஸ் திடீர் சுற்றிவளைப்பு – 3,871 பேர் கைது

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பொலிஸ் திடீர் சுற்றிவளைப்பு…

Continue Reading... பொலிஸ் திடீர் சுற்றிவளைப்பு – 3,871 பேர் கைது