இலங்கையில் கொரனோ இருவர் மரணம் ஆட்டம் ஆரம்பம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரனோ இருவர் மரணம் ஆட்டம் ஆரம்பம்

,

Continue Reading... இலங்கையில் கொரனோ இருவர் மரணம் ஆட்டம் ஆரம்பம்
இலங்கையில் கொரனோ தாக்கம் இல்லை அரசு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரனோ தாக்கம் இல்லை அரசு

,

Continue Reading... இலங்கையில் கொரனோ தாக்கம் இல்லை அரசு
இலங்கையில் கொரனோ நோயின் தாக்குதலுக்கு ஒருவர் பலி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரனோ நோயின் தாக்குதலுக்கு ஒருவர் பலி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் கொரனோ நோயின்…

Continue Reading... இலங்கையில் கொரனோ நோயின் தாக்குதலுக்கு ஒருவர் பலி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரனோ நோயினால் 2,918 பேர் பாதிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் கொரனோ நோயினால்…

Continue Reading... இலங்கையில் கொரனோ நோயினால் 2,918 பேர் பாதிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரனோ எண்ணிக்கையாளர்கள் அதிகரிப்பு – மூடி மறைக்கும் அரசு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் கொரனோ எண்ணிக்கையாளர்கள்…

Continue Reading... இலங்கையில் கொரனோ எண்ணிக்கையாளர்கள் அதிகரிப்பு – மூடி மறைக்கும் அரசு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 269 ஆக உயர்வு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை…

Continue Reading... கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 269 ஆக உயர்வு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரனோ தாக்குதலில் சிக்கி 203 பேர் பாதிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் கொரனோ தாக்குதலில்…

Continue Reading... இலங்கையில் கொரனோ தாக்குதலில் சிக்கி 203 பேர் பாதிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரனோ தாக்குதலில் ஐவர் பலி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் கொரனோ தாக்குதலில்…

Continue Reading... இலங்கையில் கொரனோ தாக்குதலில் ஐவர் பலி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரனோ தாக்குதலில் நால்வர் பலி -150 பாதிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் கொரனோ தாக்குதலில்…

Continue Reading... இலங்கையில் கொரனோ தாக்குதலில் நால்வர் பலி -150 பாதிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரனோ நோய் சந்தேகத்தில் தனிமை படுத்த பட்ட 195 பேர் விடுதலை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் கொரனோ நோய்…

Continue Reading... இலங்கையில் கொரனோ நோய் சந்தேகத்தில் தனிமை படுத்த பட்ட 195 பேர் விடுதலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரனோ நோயினால் 148 பேர் பாதிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் கொரனோ நோயினால்…

Continue Reading... இலங்கையில் கொரனோ நோயினால் 148 பேர் பாதிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரனோ தாக்குதலில் சிக்கி 115 பேர் பாதிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் கொரனோ தாக்குதலில்…

Continue Reading... இலங்கையில் கொரனோ தாக்குதலில் சிக்கி 115 பேர் பாதிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரனோ தாக்குதலுக்கு ஒருவர் பலி 113 பேர் பாதிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் கொரனோ தாக்குதலுக்கு…

Continue Reading... இலங்கையில் கொரனோ தாக்குதலுக்கு ஒருவர் பலி 113 பேர் பாதிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரனோ பரவலை திட்டமிட்டு மறைக்கும் மருத்துவர் சத்தியமூர்த்தி,

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் கொரனோ பரவலை…

Continue Reading... இலங்கையில் கொரனோ பரவலை திட்டமிட்டு மறைக்கும் மருத்துவர் சத்தியமூர்த்தி,
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரனோ பரவல் – மறைக்கும் கோட்டா அரசு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் கொரனோ பரவல்…

Continue Reading... இலங்கையில் கொரனோ பரவல் – மறைக்கும் கோட்டா அரசு