அனைத்து வாகனங்களையும் இறக்குமதி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

அனைத்து வாகனங்களையும் இறக்குமதி

,

Continue Reading... அனைத்து வாகனங்களையும் இறக்குமதி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் மின்சார கார் பாவனைக்கு வருகிறது

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் மின்சார கார்…

Continue Reading... இலங்கையில் மின்சார கார் பாவனைக்கு வருகிறது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இறக்குமதியை இடைநிறுத்த அமைச்சரவை ஒப்புதல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இறக்குமதியை இடைநிறுத்த அமைச்சரவை…

Continue Reading... இறக்குமதியை இடைநிறுத்த அமைச்சரவை ஒப்புதல்