ஹமாஸ் தாக்குதலில் இஸ்ரேல் இராணுவ தளபதிகள் அவுட்
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ஹமாஸ் தாக்குதலில் இஸ்ரேல் இராணுவ தளபதிகள் அவுட்

,

Continue Reading... ஹமாஸ் தாக்குதலில் இஸ்ரேல் இராணுவ தளபதிகள் அவுட்
ஹமாஸ் அதிரடி தாக்குதல் 13 இஸ்ரேல் இராணுவ தளபதிகள் பலி
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உலக செய்திகள்

ஹமாஸ் அதிரடி தாக்குதல் 13 இஸ்ரேல் இராணுவ தளபதிகள் பலி

,

Continue Reading... ஹமாஸ் அதிரடி தாக்குதல் 13 இஸ்ரேல் இராணுவ தளபதிகள் பலி
Posted in இலங்கை செய்திகள் உளவு செய்திகள் முக்கிய செய்திகள்

கோட்டா ,மகிந்தா,இராணுவ தளபதிகள் வெளிநாடுகள் செல்ல முடியாத அபாயம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கோட்டா ,மகிந்தா,இராணுவ தளபதிகள்…

Continue Reading... கோட்டா ,மகிந்தா,இராணுவ தளபதிகள் வெளிநாடுகள் செல்ல முடியாத அபாயம்