இலங்கையில் காணாமல் போனவர்களுக்கு இரண்டு லட்சம் வழங்கும் அரசு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் காணாமல் போனவர்களுக்கு இரண்டு லட்சம் வழங்கும் அரசு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் காணாமல் போனவர்களுக்கு…

Continue Reading... இலங்கையில் காணாமல் போனவர்களுக்கு இரண்டு லட்சம் வழங்கும் அரசு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தந்தையை பார்த்து கொள்ள இரண்டு லட்சம் பணம் கேட்கும் 7 மகள்கள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தந்தையை பார்த்து கொள்ள…

Continue Reading... தந்தையை பார்த்து கொள்ள இரண்டு லட்சம் பணம் கேட்கும் 7 மகள்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையை விட்டு இரண்டு லட்சம் மக்கள் ஓட்டம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையை விட்டு இரண்டு…

Continue Reading... இலங்கையை விட்டு இரண்டு லட்சம் மக்கள் ஓட்டம்
Posted in உளவு செய்திகள்

இரண்டு லட்சம் டொலர் கொள்ளையடித்த ராஜபக்ஸ குடும்பம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இரண்டு லட்சம் டொலர்…

Continue Reading... இரண்டு லட்சம் டொலர் கொள்ளையடித்த ராஜபக்ஸ குடும்பம்