சப்பாத்திக்கு சூப்பரா இருக்கும் இப்படி செஞ்சு பாருங்க
Posted in சமையல் சமையல் cook

சப்பாத்திக்கு சூப்பரா இருக்கும் இப்படி செஞ்சு பாருங்க

,

Continue Reading... சப்பாத்திக்கு சூப்பரா இருக்கும் இப்படி செஞ்சு பாருங்க
10 நிமிடத்தில் இட்லி,தோசைக்கு இப்படி செஞ்சு பாருங்க
Posted in சமையல் cook

10 நிமிடத்தில் இட்லி,தோசைக்கு இப்படி செஞ்சு பாருங்க

,

Continue Reading... 10 நிமிடத்தில் இட்லி,தோசைக்கு இப்படி செஞ்சு பாருங்க
கடை சுவையில் மட்டன் வறுவல் இப்படி செஞ்சு பாருங்க
Posted in சமையல் cook

கடை சுவையில் மட்டன் வறுவல் இப்படி செஞ்சு பாருங்க

கடை சுவையில் மட்டன் வறுவல் ,

Continue Reading... கடை சுவையில் மட்டன் வறுவல் இப்படி செஞ்சு பாருங்க
மீன் குழம்பு ரொம்ப சுவையாக வர இப்படி செஞ்சு பாருங்க SAMAYAL TAMIL
Posted in சமையல் cook மீன் குழம்பு FISH CURRY

மீன் குழம்பு ரொம்ப சுவையாக வர இப்படி செஞ்சு பாருங்க SAMAYAL TAMIL

மீன் குழம்பு ,SAMAYAL TAMIL,

Continue Reading... மீன் குழம்பு ரொம்ப சுவையாக வர இப்படி செஞ்சு பாருங்க SAMAYAL TAMIL
முருங்கைக்காய் மசாலா இப்படி செஞ்சு பாருங்க
Posted in சமையல் cook

முருங்கைக்காய் மசாலா இப்படி செஞ்சு பாருங்க

முருங்கைக்காய் மசாலா இப்படி செஞ்சு பாருங்க,

Continue Reading... முருங்கைக்காய் மசாலா இப்படி செஞ்சு பாருங்க
முட்டை தொக்கு சுவையாக இப்படி செஞ்சு பாருங்க
Posted in சமையல் cook

முட்டை தொக்கு சுவையாக இப்படி செஞ்சு பாருங்க

முட்டை தொக்கு சுவையாக இப்படி செஞ்சு பாருங்க,

Continue Reading... முட்டை தொக்கு சுவையாக இப்படி செஞ்சு பாருங்க
மட்டன் குழம்பு இப்படி செஞ்சு பாருங்க வீடே மணக்கும் .
Posted in சமையல் cook

மட்டன் குழம்பு இப்படி செஞ்சு பாருங்க வீடே மணக்கும் .

மட்டன் குழம்பு இப்படி செஞ்சு பாருங்க ,

Continue Reading... மட்டன் குழம்பு இப்படி செஞ்சு பாருங்க வீடே மணக்கும் .