புலிகள் பலம் வாய்ந்த அமைப்பு இந்தியா இராணுவ தளபதி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

புலிகள் பலம் வாய்ந்த அமைப்பு இந்தியா இராணுவ தளபதி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக புலிகள் பலம் வாய்ந்த…

Continue Reading... புலிகள் பலம் வாய்ந்த அமைப்பு இந்தியா இராணுவ தளபதி
Posted in Uncategorized

புலிகளின் கார்த்திகை மலரை அணிந்த இந்தியா இராணுவ தளபதி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக புலிகளின் கார்த்திகை மலரை…

Continue Reading... புலிகளின் கார்த்திகை மலரை அணிந்த இந்தியா இராணுவ தளபதி