உக்கிரனின் ஆட்டிலறி தளங்கள் அழிப்பு ரஷ்ய பதிலடி
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரனின் ஆட்டிலறி தளங்கள் அழிப்பு ரஷ்ய பதிலடி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரனின் ஆட்டிலறி தளங்கள்…

Continue Reading... உக்கிரனின் ஆட்டிலறி தளங்கள் அழிப்பு ரஷ்ய பதிலடி
Posted in Uncategorized

குண்டுகளினால் அதிரும் சிரியா – ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த துருக்கி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ரொக்கட்,ஆட்டிலறி குண்டுகளினால் அதிரும்…

Continue Reading... குண்டுகளினால் அதிரும் சிரியா – ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த துருக்கி
Posted in Uncategorized

ரசியா இராணுவத்தின் ஆட்டிலறி நிலைகள் எரியும் காணொளி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ரசியா இராணுவத்தின் ஆட்டிலறி…

Continue Reading... ரசியா இராணுவத்தின் ஆட்டிலறி நிலைகள் எரியும் காணொளி
Posted in உளவு செய்திகள்

புலிகளிடம் சிக்கிய 86 ஆட்டிலொறி பீரங்கிகள் -வெளிவரும் இரகசியம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக புலிகளிடம் சிக்கிய 86…

Continue Reading... புலிகளிடம் சிக்கிய 86 ஆட்டிலொறி பீரங்கிகள் -வெளிவரும் இரகசியம்