அமெரிக்காவில் வெள்ளம் 10 மில்லியன் மக்கள் தவிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் வெள்ளம் 10 மில்லியன் மக்கள் தவிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக அமெரிக்காவில் வெள்ளம் 10…

Continue Reading... அமெரிக்காவில் வெள்ளம் 10 மில்லியன் மக்கள் தவிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

அமெரிக்கா வெள்ளத்தில் 25 பேர் மரணம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக அமெரிக்கா வெள்ளத்தில் 25…

Continue Reading... அமெரிக்கா வெள்ளத்தில் 25 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

வெள்ளத்தில் மிதக்கும் அமெரிக்கா 16 பேர் பலி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக வெள்ளத்தில் மிதக்கும் அமெரிக்கா…

Continue Reading... வெள்ளத்தில் மிதக்கும் அமெரிக்கா 16 பேர் பலி