மருத்துவ மாபியா கொள்ளை வாய்ப்பார்த்த ஆளுநர்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மருத்துவ மாபியா கொள்ளை வாய்ப்பார்த்த ஆளுநர்

,

Continue Reading... மருத்துவ மாபியா கொள்ளை வாய்ப்பார்த்த ஆளுநர்
அந்த வாயா இந்த வாய்
Posted in உலக செய்திகள்

அந்த வாயா இந்த வாய்

,

Continue Reading... அந்த வாயா இந்த வாய்
வேலைவாய்ப்பு முகவர் நிலையம் முற்றுகை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வேலைவாய்ப்பு முகவர் நிலையம் முற்றுகை

,

Continue Reading... வேலைவாய்ப்பு முகவர் நிலையம் முற்றுகை
வாய்க்காலுக்குள் கவிழ்ந்த வான்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வாய்க்காலுக்குள் கவிழ்ந்த வான்

,

Continue Reading... வாய்க்காலுக்குள் கவிழ்ந்த வான்
முள்ளிவாய்க்காலில் நடந்த பெரும் அதிர்ச்சி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

முள்ளிவாய்க்காலில் நடந்த பெரும் அதிர்ச்சி

,

Continue Reading... முள்ளிவாய்க்காலில் நடந்த பெரும் அதிர்ச்சி
முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் அனுஷ்டிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் அனுஷ்டிப்பு

,

Continue Reading... முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் அனுஷ்டிப்பு
கொக்குத்தொடுவாய் மனிதப்புதைகுழி அகழ்வு ஜூலையில்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கொக்குத்தொடுவாய் மனிதப்புதைகுழி அகழ்வு ஜூலையில்

,

Continue Reading... கொக்குத்தொடுவாய் மனிதப்புதைகுழி அகழ்வு ஜூலையில்
முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுதினம் பிரிட்டன் பாராளுமன்றில்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுதினம் பிரிட்டன் பாராளுமன்றில்

,

Continue Reading... முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுதினம் பிரிட்டன் பாராளுமன்றில்
முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி தயாரிக்க தடை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி தயாரிக்க தடை

,

Continue Reading... முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி தயாரிக்க தடை
வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மோசடியாளர்களை கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மோசடியாளர்களை கைது

,

Continue Reading... வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மோசடியாளர்களை கைது
தாய்வானில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்
Posted in உலக செய்திகள்

தாய்வானில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்

,

Continue Reading... தாய்வானில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்
கொக்குதொடுவாய் மனித புதைகுழி வழக்கு விசாரணை இன்று
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கொக்குதொடுவாய் மனித புதைகுழி வழக்கு விசாரணை இன்று

,

Continue Reading... கொக்குதொடுவாய் மனித புதைகுழி வழக்கு விசாரணை இன்று
அமெரிக்கா கப்பலை துரத்திய ஹவுதி|ஹவுதியால் திணறும் அமெரிக்கா கப்பல்கள்
Posted in உலக செய்திகள்

சூயஸ் கால்வாய் வருவாய் பலத்த வீழ்ச்சி

,

Continue Reading... சூயஸ் கால்வாய் வருவாய் பலத்த வீழ்ச்சி
வெல்லவாய பகுதியில் மீண்டும் நிலநடுக்கம்
Posted in உலக செய்திகள்

சுமத்ரா தீவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்

,

Continue Reading... சுமத்ரா தீவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்
21 வயதில் பட்டம் பெறும் வாய்ப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

21 வயதில் பட்டம் பெறும் வாய்ப்பு

,

Continue Reading... 21 வயதில் பட்டம் பெறும் வாய்ப்பு
கொக்குத்தொடுவாய் மனித புதைகுழி விசேட ஸ்​கேன் மூலம் ஆராய்வு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கொக்குத்தொடுவாய் மனித புதைகுழி விசேட ஸ்​கேன் மூலம் ஆராய்வு

,

Continue Reading... கொக்குத்தொடுவாய் மனித புதைகுழி விசேட ஸ்​கேன் மூலம் ஆராய்வு
10 ஆயிரம் இலங்கையருக்கு இஸ்ரேலில் வேலைவாய்ப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

10 ஆயிரம் இலங்கையருக்கு இஸ்ரேலில் வேலைவாய்ப்பு

,

Continue Reading... 10 ஆயிரம் இலங்கையருக்கு இஸ்ரேலில் வேலைவாய்ப்பு
முள்ளிவாய்க்கால் தூபியை உடைக்க கோரி முறைப்பாடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

முள்ளிவாய்க்கால் தூபியை உடைக்க கோரி முறைப்பாடு

,

Continue Reading... முள்ளிவாய்க்கால் தூபியை உடைக்க கோரி முறைப்பாடு
இலங்கைக்கு IMF உதவி பெற உத்தரவாதம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஒன்லைன் வேலை வாய்ப்பு 1 கோடி மோசடி நபர் கைது

,

Continue Reading... ஒன்லைன் வேலை வாய்ப்பு 1 கோடி மோசடி நபர் கைது
கில்மிசாவுக்கு வாய்ப்பு முழங்கிய நடிகர் ஜெயம் ரவி |கில்மிசா செந்தூரா பாடல்|kilmisha saregamapa songs|kilmisha songs
Posted in அசானி asani saregamapa songs கில்மிசா பாடல் kilmisha zee tamil

கில்மிசாவுக்கு வாய்ப்பு முழங்கிய நடிகர் ஜெயம் ரவி |கில்மிசா செந்தூரா பாடல்|kilmisha saregamapa songs|kilmisha songs

,

Continue Reading... கில்மிசாவுக்கு வாய்ப்பு முழங்கிய நடிகர் ஜெயம் ரவி |கில்மிசா செந்தூரா பாடல்|kilmisha saregamapa songs|kilmisha songs