உன்னை அறிந்து உனக்காய் அழுகிறேன்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை அறிந்து உனக்காய் அழுகிறேன்

,

Continue Reading... உன்னை அறிந்து உனக்காய் அழுகிறேன்
இதயம் உன்னை தேடுதே
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இதயம் உன்னை தேடுதே

,

Continue Reading... இதயம் உன்னை தேடுதே
உன்னை கொஞ்சம் மாற்று
Posted in கவிதைகள்

உன்னை கொஞ்சம் மாற்று

,

Continue Reading... உன்னை கொஞ்சம் மாற்று
உன்னை மறவேன்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை மறவேன்

,

Continue Reading... உன்னை மறவேன்
உன்னை நீ நம்பு |தன் நம்பிக்கை கவிதை
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை நீ நம்பு |தன் நம்பிக்கை கவிதை

,

Continue Reading... உன்னை நீ நம்பு |தன் நம்பிக்கை கவிதை
உன்னை எப்படி மறப்போம் ..! தோழனுக்காய் தோள் கொடுத்த தோழா தோழமையை நான் இழந்தேன் மேலா ஆளுமையாய் உள்ளவனே நீயே - என் ஆயுள்வரை இருப்பாய் நீ தாயே உந்தன் இறப்பை என்னால் இன்று ஏற்க முடியலையே உள்ளம் தந்து அணைத்து நின்றாய் மறக்க முடியலையே எந்த நொடியும் ஏறிவந்து பேசி நிற்பாயே ஏற்றம் தரும் வணிகத்துறை காட்டி நின்றாயே செல்லும் இடல் எல்லாம் - உன் தடம் பாதிப்பாயே சொல்லும் மொழியில் உன்னை அவர் அணைக்க வைப்பாயே கண்ணுக்குள்ளே உன் நினைவை கட்டி வைத்தாயே காலம் எல்லாம் அழுத்திடத்தான் கண்ணை வைத்தாயே உந்தன் இறப்பை என்னால் இன்று ஏற்க முடியலையே உள்ளம் தந்து அணைத்து நின்றாய் மறக்க முடியலையே...! வன்னி மைந்தன் ( ஜெகன் ) ஆக்கம் 13-12-2022 உன்னை எப்படி மறப்போம்
Posted in கவிதைகள்

உன்னை எப்படி மறப்போம் ..!

,

Continue Reading... உன்னை எப்படி மறப்போம் ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை தா எனக்கு

உன்னை தா எனக்கு உனக்குள்ளும் ஒரு காதல் பூத்திருக்குதே – இதைஉணராமல் நீ…

Continue Reading... உன்னை தா எனக்கு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை நினைத்தால் அழுகை வரும் ..!

உன்னை நினைத்தால் அழுகை வரும் ..! இன்றைய பொழுதில் எம் நிகழ்வுஇதயமே உனக்கு…

Continue Reading... உன்னை நினைத்தால் அழுகை வரும் ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை பிடித்த காதல் எனக்குள் …!

உன்னை பிடித்த காதல் எனக்குள் …! உன்னை எனக்கு பிடிக்கும் -தினம்உன்னை பாட…

Continue Reading... உன்னை பிடித்த காதல் எனக்குள் …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை நீ நம்பு …!

உன்னை நீ நம்பு …! நீ அழுது பூமி குளிப்பதா – இந்தநிலையிலே…

Continue Reading... உன்னை நீ நம்பு …!
தவிக்கிறேன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை எண்ணி தவிக்கிறேன் ..!

உன்னை எண்ணி தவிக்கிறேன் ..! என்ன செய் தாயோஎன்னை ஏங்க வைத்தாயோஎன்னை ஏங்க…

Continue Reading... உன்னை எண்ணி தவிக்கிறேன் ..!
ஒரு முறை உன்னை தா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஒரு முறை உன்னை தா …!

ஒரு முறை உன்னை தா …! வீடு வந்து என்னை தேடும்வெண்ணிலா நீ…

Continue Reading... ஒரு முறை உன்னை தா …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை எண்ணி வியந்தேன் …!

உன்னை எண்ணி வியந்தேன் …! நெஞ்சுக்குள் எரிகின்ற தீபம் – நீநெடுநாள் வாழும்…

Continue Reading... உன்னை எண்ணி வியந்தேன் …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை காதலிக்கிறேன்

உன்னை காதலிக்கிறேன் குப்பையில கிடந்த என்னைகுளிப்பாட்டி எடுத்தவளேமனிதனாக நட்டு வைத்துமறந்தின்று போவதெங்கே ..?…

Continue Reading... உன்னை காதலிக்கிறேன்
Posted in சினிமா

கடினமான காலம் உன்னை வலிமையாக்கும் – ஷாருக்கான் மகனுக்கு ஆறுதல் கூறிய பிரபல நடிகர்

கடினமான காலம் உன்னை வலிமையாக்கும் – ஷாருக்கான் மகனுக்கு ஆறுதல் கூறிய பிரபல…

Continue Reading... கடினமான காலம் உன்னை வலிமையாக்கும் – ஷாருக்கான் மகனுக்கு ஆறுதல் கூறிய பிரபல நடிகர்
Posted in சீமான் பேச்சு

நான் உன்னை காதலித்தேன் – என்னை காதலி – வீடியோ

நான் உன்னை காதலித்தேன் – என்னை காதலி – வீடியோ சீமான் தேர்தலின்…

Continue Reading... நான் உன்னை காதலித்தேன் – என்னை காதலி – வீடியோ
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இறந்தால் உன்னை மறப்பேன் …!

இறந்தால் உன்னை மறப்பேன் …! நினைத்து நினைத்து உருகிடத்தான்நீ வந்து போகிறாய்- உன்நினைவுகளை…

Continue Reading... இறந்தால் உன்னை மறப்பேன் …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை தா உயிரே

உன்னை தா உயிரே ஏக்கம் வந்து மனதை தாக்கஏனோ உன்னை தேடுதுஆக்கம் வந்து…

Continue Reading... உன்னை தா உயிரே
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை காப்பாற்று ….!

உன்னை காப்பாற்று ….! கொழும்பு நகர் வீதியிலேகொழுத்து பருத்து போறவளேபரா ஊர்தி வருகுதடிபார்த்து…

Continue Reading... உன்னை காப்பாற்று ….!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை நம்பு வெற்றி உனக்கு …!

உன்னை நம்பு வெற்றி உனக்கு …! விழுந்து விழுந்து எழ வேண்டும்விடுதலை அதிலே…

Continue Reading... உன்னை நம்பு வெற்றி உனக்கு …!